Arbeidsglede

«Det er arbeidsglede som gjør at folk er seg selv på sitt beste. De som finner glede i arbeidet sitt, vil kunne prestere det unike kunststykket å både heve kvaliteten og redusere kostnadene samtidig.» Johan Velten (Arbeidsglede )

Hvordan nærer du de ulike områder i din «gode sirkel»?

Hvor er ditt glede potensiale, kan du finne hvor «skoen trykker»?