Bevisstgjøring

Det gøyeste jeg gjør og lever, er bevisstgjøring. Det min indre driv og en kraft som bare MÅ utforlde seg. Det er som en konstant søken etter bevissthet og hvem, hva, hvor, hvordan og hvorfor. Det er mye å reflektere over, men likevel en annen ting å bli bevist sitt bevisste og ubevisste seg.

I flere år som kursholder, veileder, konsulent og leder fikk jeg gleden av å bruke de fire temperamenter, DISC og senere HPTN av Teamwork AS. De hadde verktøy for egenkartlegging og jeg elsket å se de ulike profilene komme til syne.

Et «bevis» for min egeninnsatsen og store interesse for bevissthet og egenforståelse ble tydelig når de ulike grafene faktisk stemte bra overens. Et tydelig tegn på livets innsats i å grave i sitt dype seg.

Jeg elsker teamwork og har mye erfaring med selvinnsikt i team og ledelse. Det er ingen poeng å lære likhet , men mer en bevisstgjøring av egen essens og drivkraft. Hva er den indre driven og hva gir deg livsglede og arbeidsglede.

Dette viser jeg som en del av mitt grunnlag for å dele så mye på mine websider og hvorfor jeg ønsker å inspirere og motivere til egenhealing og egen bevisstgjøring. Min hoved indre drivkraft er som et eks; å være Idèselger.

av Inger AM Holyheart, VilDu