Styremøte, øvelse

Årsmøte – Styremøte med deg selv

Det kan være mange spørsmål som henger i luften der en fomler på sine livs- reiser. Det er ikke alltid så lett å få tak i hvor en skal begynne. Jeg har har god bruk for min egen metode som vist i skjema under. Jeg bruker den når jeg trenger å komme videre i min vareopptellings status.

Jeg bruker den for å synliggjøre meg selv i forhold til hva har jeg tilgjengelig og hva jeg ønsker mere av. Det kan på en humoristisk måte være gøy å ta en lite styremøte med seg selv, et årsmøte eller som en veisøker sa så stolt; Inger nå har jeg tatt en ge- neralforsamling med meg selv!

Ta et styremøte med ditt liv som sak nr 1.

Saksliste:

a) Tilstandsrapport.

Hva er mitt naturtalent, det jeg gjør aller best? Hva er bra i denne ”virksomheten”?
Hvorfor er det bra?
Hva sier essensen i denne tilstandsrapporten?

b) Hovedmål.

Hva vil jeg gjøre mer av!
Hvilken visjon og mål har firma

Beskriv noen små vedtak som bestemmer retningen fremover.

c) Budsjett og økonomi

Hvilke ressurser har du å spille på ? går dette foretaket med overskudd? Kutt i noen av postene? Bonusavtaler ved måloppnåelse

d) Handlingsplan:

Hva skal til for å gjøre andre deler av livet ditt like bra ? Finne/kartlegge dine egne motivasjonsfaktorer
Planer for å gjennomføre dine vedtak og valg
Hvordan leve etter dine retningslinjer

Ulike treningsarenaer
Velferdstiltak, evt. en liten studietur…

e) Evaluering

Hvor bra er jeg på å være meg?
Trenger denne virksomheten andre samarbeidspartnere? Hvordan skal jeg evaluere underveis?

….møte slutt….. kaffi pause 🙂

Inger Holyheart, Spirituell leder, VilDu.no