Energi Bilder med tekst

Vi har alle med oss vårt sjelelys i det indre – som også kan sees i det ytre. Vi kan kalle det guds naturlige lys, høyeres selv, guider eller hva vi måtte ønske. Jeg har alltid følt nærværet i «mellomrommene» og har hatt problemer med å forklare hva og hvordan. Det er mer en følelse og det er vi mine øyelinse – kameralinse og indre lys som kommuniserer og «oversetter».

Velkommen til å sanse inn lyset og kall gjerne på budskap, healing eller en følelse. Det er lov å prøve ut lysets intelligens – Divine IQ.