Healing Light

Remember!! du har helhetens healende kraft tilgjengelig i deg – finn dine egne sjelskoder, din indre kraft, ditt indre lys – eller hva som passer for deg og din aktivering. Det er mulig å ha sitt eget «lille prosjekt»; erkjenne det hjertelige lys i ditt indre – hvordan aktivere den indre hjertevarme?.

Øvelse gjør mester!  
Ask and Receive Love; lytt inn – til hvilke bilde leder intuisjonen deg? 
spør lyset eller føl symbolikken i bilde. Dine sanser leder deg til kroppens bevissthet. La deg selv kjenne kreften i deg, spør lyset eller naturens kjærlige livskraft om å gi deg en følelse eller bekreftelse.