Higher Mind observer

Higher mind kan hjelpe oss i å løfte blikket, endre fokus fra egen navle og se i et mer fugleperspektiv. Hva handler om meg som person og hva handler om vårt miljø, vårt samfunn og hvilke verdier og muligheter innehar ditt hjerte.

Higher Mind kan lettest nåes via hjernen i hjertet og høyere selv. Det er en Divine Order i vårt univers og det er en Divine Intelligens som ligger bakenfor og viser vei. Higher mind kommuniserer til meg fra energifeltet «rundt meg» og jeg hører / ledes via telepathien og sansene. Det er en energi jeg ofte må «pakkes opp»- eller som jeg skjønner ut i fra ulike synkroniseringer jeg ledes til.

Selv om vi kan oppleve store endringer, er jorden som planet ganske så stabil i sin væren. Det kommer ofte an på hvilket perspektiv en bruker og om en ser mer en sin eget ubevisste hverdagsliv.

Jeg har i mange tilfeller sett meg selv i høyere dimensjoner og det var sterkt den dagen jeg SÅ hvordan jeg ( vi = 3stk) stod og «tenkte» / skapte meg selv i dette livet. Det var som vi sendte energien ned – via tankene og skapte min Avatar ++. Det var derfor vanskelig å se seg selv som et offer i ettertid, samtidig som en skal leve som menneske, med alt det innebærer av følelser og påvirkning.

Mine erfaringer er preget av selvobservasjon, det har vært mitt levebrød og mitt livsfokus. Hvem er vi, hvilke indre visdom har vi, hva er selvinnsikt og hvordan påvirker vi hverandre ?

Det har vært en langt liv med mye erfaringer, takket være en kropp og sjel som har pushet denne personligheten hit og dit. Det er blitt tydelig at om jeg lar Egoet får styre så kan en oppleve å stå stille i sine sykluser og livets progresjon. Når sjelen får råde og får vise vei, ja da har en ofte mer indre driv mot livets formål og høyere visdom.

Min forskning har vist at jeg alltid er på rett sted til rett tid om jeg lar hjerte lede vei og lytter til den indre «knowing». Om jeg lar personligheten med sitt sårede ego ha sjefsrollen , ja da blir det ofte mer «knall og fall», au au og kamper som skal løses – før en slipper taket og lar seg lede av sitt sjelekall.

www.HigherMind.Observer