Egenkjærlighet

Hva er så denne egenkjærlighet, leve seg selv på sitt beste og være sin egen beste venn? Hva mener du om det og hvordan påvirker det deg i dette livet?

For meg ble det en mega spirituell «happening» da jeg søkte etter synonymer til begrepet egenkjærlighet. Det var en merkelig opplevelse å se hvilke ord som var beskrevet i de for- skjellige kildene. Wow der fikk jeg jammen meg et lite sjokk, samtidig som jeg plutselig skjønte hvorfor jeg har hatt en del utfordringer med å fronte dette temaet de siste 20 årene.

Jeg nektet og vil alltid nekte å godta at egenkjærlighet skal kunne sidestilles/relateres til egoisme, selvsyk, hjerterå m.m…… vil ikke engang beskrive flere synonymer som jeg fant i de ulike synonymordbøker.

Det er jo slike aha øyeblikk der en kjenner hvordan hele treenigheten reagere med en dis- harmoni og frustrasjon. Det er i slike øyeblikk jeg virkelig kjenner blodtrykket pumpe rundt og gi liv til det som ikke resonnerer i min egen forståelse. Det er jo i slike situasjoner jeg kjenner at det trigges frem en ny kraft, jeg stuper inn i enda et forskningstema!

Det er jo i slike situasjoner jeg kjenner «lusa på gangen», jeg slipper det jeg har som fokus og gyver løs der jeg kjenner sjelen kaller meg til nye oppdagelser. Det indre kallet etter å synliggjøre og klargjøre. Den indre kraft som vil ut, frem og deles. Det er når jeg tapper inn i slike kjerneøyeblikk at mitt fokus blir svært tydelig. Jeg er oppslukt, forsker, samler brikker, skriver, lager bilder tekst i en ekstrem fokustilstand. Det er en energiflow som gir meg klarhet og det er enda tydeligere når jeg produserer for å inspirere andre. Denne egenmobiliseringen med healende kraft som bare MÅ ut til kropp, sjel og sinn. Denne følelsen av selvverd som vil kunne spres videre for å stimulere andres egenkjærlighet.

Det blir svært tydelig for meg hvordan egen reise speiles og kommer til utløp i de samtaler som nå oppstår. Jeg forstår at vi definerer og relaterer forskjellig her i verden. Det er imidlertid veldig klart hva jeg selv tror, føler og forstår. Det er en enorm trygghet i meg selv, en selvrespekt og en egenkjærlighet som nekter å la seg gjemmes bort. Det er med klar tydelig stemme jeg mener at det er stor fordel være oppriktig glad i seg selv – for å kunne klare motta ekte kjærlighet fra andre. Denne selvrespekten og egenkjærligheten som er langt ifra å være egoistisk og selvsyk. Og når jeg har roet meg litt ned ser jeg jo også humoren i dette og paradoksene vi lever i. Du blir opplært i å skulle finne kjærligheten, men da med mest fokus på å finne den hos andre…..

Denne egenkjærligheten som henger sammen med selvrespekt, selvaksept, selvinnsikt og selvtillit. Alle disse erkjennelsene og følelsene som gjør at en oppdager sin egenverd – sitt selvverd. Livet er ingen konkurranse og vi skal ikke bli bedre eller dårligere en andre.

Bevisstgjøring, erkjennelse og selvoppdagelse der en kan oppdage sine ressurser, sin verdi og gi seg mulighet til å føle seg sin verdi. Verdig til å elske seg selv, uten å la det gå ut over andre, men elske seg selv så mye at en blir en fornøyelse å være sammen med. Det er som denne kilden til energi kan genereres over alt, uten forventninger eller forutsetninger.

-Inger Holyheart-