Selvrespekt

For å kunne respektere andre, bør en ha kjent på egen selvrespekt

Det er så lett å si at en skal respektere seg selv og andre, men hva betyr det i praksis for deg og meg ? Respekt for seg selv og andre kan fort komme i samme setning og jeg har sett mange velmente skrevne mål om å skulle respektere hverandre i ulike måldokumenter. Det er ikke få personalgrupper jeg har provosert til å virkelig kjenne på aksept og respekt. Hva betyr det egentlig, og hvilke konsekvenser får det for personalsamarbeid når det står at vi skal respektere hverandre. Hvor mange av dere kjenner til enighet på møter der med- lemmene har akseptert beslutninger og sagt seg enige i videre fremdrift. For så å oppleve de kritiske bemerkninger på vei ut av møtene og som fortsetter inn i samtaler på avdeling eller team.

Hvor langt går da respekten for samarbeid og det fellesskapet har bestemt. Det er som når vi akseptere å ta sertifikatet, vi akseptere av må inrette oss etter lover og regler. For dagen etter å kjøre for fort, betale svart eller ta en hvit løgn (om de finnes) for å dekke over det som passer en selv best der og da. De gangen en sier at respekt er viktig for et nært sams- hold og hvor ryktene / sladder kan komme en for øre om en tok et personlig verdivalg.

Jeg har utfordret mang en lærerstudent på disse begrepene og de har virkelig blitt overrasket når jeg spør om metodiske konsekvenser når en skal leve ut den grunnleggende respekt. Hvordan skal vi da ta de enkeltes forutsetnigner på alvor når en hele dager har gruppereg- ler og gruppeaktiviteter. Hvilke konsekvens får respekten for den enkelte konsekvenser i et fellemåltid. Ja det er et av min kjerneområder og jeg elsker å ha fokus på respekt og verdien av selvrespekt. Det er vel derfor jeg har kjørt med selv så hardt i min egen frigjø- ring. Hvor går grensene for hvilken respekt?

Jeg akseptere med respekt

Eg frigir deg, og jeg frigir meg selv.
Jeg kaller tilbake alle mine energier,
som jeg har gitt fra meg i relasjoner til andre.

Jeg akseptere deg og jeg akseptere meg,
og frigir ansvaret jeg har tatt fra deg.
Jeg akseptere at vi alle er suverene sjeler.

Jeg respektere deg og jeg respektere meg
Jeg gir meg selv frihet til å være autentisk,
en kjærlig brikke i helshetens samspill.