Going home

Finne sitt indre trygge hjem – i seg selv. Samle sine brikker og hente tilbake sin kraft i flere dimensjoner.