Bakgrunn for Holistisk Healing

Målet er og har alltid vært; fremme egenmoblisering av livskraft, motivere for økt arbeidsglede og livsglede, bli «best på å være deg» .

Jeg / Inger Holyheart , leder av Holistisk Healing (Healing Charity) som igjen eies av VilDu ønsker å dele mye av min reise, min kunst og kompetanse innen ulike uttrykksformer. Jeg har en iboende tro på at vi alle er på våre unike sjelereiser og at kroppene våre i sin helhet møter ulike utfordringer i å skulle ha et optimalt samspill mellom kropp, sjel og sinn. Det har vært en bevisst reise i å skulle forene det spirituelle med det faglige og det er umulig gor meg å skille sjel kropp og sinn i separate områder. Holistisk tankegang er jo at vi i helhet lever vårt hele potensialet. Holistisk Pedagogikk, Holistisk Psykologi og Holistisk Ledelse er det som alltid har engasjert meg.

Litt om meg som «arketype»: Jeg er ofte en som skaper endring, leder omstillinger, gyver løs på stadig kreative krumspring. Jeg går alltid videre, drives av utviklingen, elsker å skape fremdrift og blir sjelden i samme «system» over mange år. Jeg prøver å leve som rollemodell, være mentor i fobindelse med å leve det man preker. Jeg er en som alltid har delt av det jeg har erfart, min kunnskap og har aldri helt skjønt at jeg trenger konkurrere.

April 2024 ; Det er igjen Jupiter return og jeg aktiveres i sin helhet til min Organiske Intelligens og Divine Intelligens ( Cosmic Plasma) .

Mitt blueprint for «Livsverket» – og mitt unge ke potensiale er for meg blitt tydeliggjort via mine mange års erfaringer med GeneKeys. Det er linje 4 i 23 og linje 3 Changer+Humour i 44 som så tydelig viser hvorfor erfaringskompetanse, bevisstgjøring og Charity ( dele av min erfaring) alltid har vært min store styrke. Og det viser samtidig hvorfor jeg skulle oppleve så mye forskjellig, kunne se paradoksene og finne lærdom, se perspektivene og bli bevisst HUMOREN som kom ut av livet opp og nedturer !

» 23.4 Charity; The 4th line Pearl will end its life having helped many others. Its greatest joy is to touch the hearts and lives of others … When we are able to help others through the use of our Gifts, then we feel great gratitude towards all life. This gratitude is a hallmark of the 4th line. Our love is like a heavy raincloud looking for an arid plain on which to fall.» Richard Rudd, GeneKeys

Elsker å stimulere til refleksjon og selvoppdagelser – men «hater» å diskutere. Jeg har hatt utfordringer med diverse sosiale medier, da jeg er tuftet på en indre frihet og får «problemer» med å skulle like, svare og diskuter så mye i forhold til andres liv og meninger.

Jeg følger ikke så mye med på TV og sosiale medier, og skjønner ikke at jeg skal bruke livet mitt til å se på hva andre lever og gjør. Derfor er disse websidene en del av min deling. Da kan du velge tid og mengde ved å bruke når det er behov. Jeg har ingen behov for å bevise/diskutere hele livet mitt, men lar disse websider sette en energi som inviterer deg til bevisstgjøring av dine egne muligheter perspektiv og meninger.

Jeg elsker å skape, lese, reflektere og ha direkte samspill/samtaler hvor vi kan føle inn egne opplevelser i livet. Jeg har derfor bevisst ikke noen kommentarfelt på mine websider, ta det du vil ha og la resten være 🙂

Velkommen til å se, bruke og dele av det DU opplever, føler og aktiverer. Bruk ditt eget nettverk og respekter hva vi alle har å gi hverandre. Alt som ligger av bilder, kunst, energier og tekster kan brukes av privatpersoner til egenutvikling og empowerment. Dette er mitt bidrag til et bedre samfunn der vi deler i tillit og har troen på at vi alle kan bidra med våre unike egenskaper.

SELVHEALING – EGENKRAFT
Healing = helhet!  
Invintasjon til å føle inn harmonien i kropp, sjel og sinn. 

Viktig; bruk gjerne disse bilder og tekster som kaller til ditt indre, lytt til det du selv føler deg personlig tiltrekt til! Legg aldri makten hos andre, MEN husk at det også er viktig å be om profesjonell helsehjelp om du er syk eller sliter mentalt. 


Divine Order / Plasma – Healende lys.
For noen kan naturen med sin kraft og energi gi styrke og hjelp til slitne kropper. Det er i Guds natur, med sin Divine Orden – der alt henger sammen med sine års rytmer og i sin naturlige kraft. Vi mennesker er en del av naturen og moder jord, vi er alle gjester på en reise i et liv på jorden . 

Jeg har alltid hatt et sterk forhold til kirken og dens mangfold av meninger og samfunnsrolle. Men har sjelden kunne finne samhold i de kristne miljøer som tillater meg å leve min sannhet ( har telepatisk oppfattet Christ-lyset siden barndommen). Det er med undring at jeg har vokst opp i hus bygget av kirkemateriale, oppdratt i Baptist kirken, jobbet i barnehage som var i et bedehus og «alltid» bodd og vært knyttet til ulike kirkegårder. Mine sterkeste healende overveldende øyeblikk var da jeg i ungdommen fikk «vitne» og reise meg opp og lese Johannes 3;16 ….. Det skulle ta nesten 50 år før jeg forstod hvilken kraft og visdom som ligger i de ordene. Jeg er fremdeles «skadeskutt» i alle angrep på min sannhet, og jeg er fremdeles ikke alltid enig i mange som forkynner i denne forbindelse. Det viktigste for meg og mitt virke er at jeg kjenner i mitt indre – en dyp indre varmende sannhet som – iforhold til «The power of Christ» ( lyset i hjerte/blodet).

Din sannhet – din healende kraft.
Du bestemmer hva du tror på, hva som gir deg energi og skaper livsglede. Det er deg som enkeltperson som kjenner deg selv best, om du lytter til din indre egen natur. 

Disse Holistiske healing-sidene er ikke en del av noens fysiske eller psykiske behandlinger og skal aldri erstatte helsevesen/leger eller psykriatri. Disse Egenhealingsidene er ment som en personlig oppmuntring til å lytte inn, føle ditt hjerte og motivasjon til å finne din indre kraft. 

Med fare for en veldig «forenklet beskrivelse«, prøver jeg likevel kort fortalt si noe om min healingsforståelse; I mitt perspektiv er kroppen i utgangspunktet selvhealende/ selvregulerende ( nå også fokus hos plasma forskning) om vi legger til rette for at den får fred til å heales og de rette forholdene til det. Vi trenger ikke si til kroppen at den skal få håret til å gro, eller skifte cellene i kroppen eller la sår gro på en naturlig måte.

Men om vi stresser, utsettes for psykisk/fysisk belastninger, ulykker, spiser «unaturlige ting», puster inn giftstoffer m.m… ja så vil jo dette påvirke hvordan våre kropper vil få utfordringer med å la seg kunneheales. 

Likevel er våre livsreiser svært ulike og i et høyere holistisk perspektiv inneholder det mange varianter at hva de ulike sjeler kan ønske å oppleve på denne jorden. Dette er svært enkelt beskrevet – mens det er et gedigent trospørsmål og et kjempetema i forhold til livsfilosofi. 

Jeg legger fritt ut mye av mitt livsverk for å kunne være en del av det sosiale samspillet – MEN jeg kommer ikke til å legge til rette for behandling eller healing av enkeltpersoner. Det er derfor med vilje at jeg ikke bruker sosiale medier til dette og jeg velger bort kommentarfelt – da jeg ikke kommer til å svare på enkeltpersoners opplevelser. 

Med alle gode ønsker om at du vil kunne finne inspirasjon, motiveres til å finne din indre healende livskraft!

Med vennlig hilsen 
Inger AM Holyheart, spirituell leder
VilDu