I AM Holyheart

Inger AM Holyheart driver og eier av Healing Charity (formell utdanning / CV lengre) har siden 2001 drevet firma VilDu  og det ligger endel avisartikler i linken til da jeg bl.a drev Vildu

Erfaringer i arbeidslivet; 
Begynte tidlig som trener, dirigent, instruktør og fikk god trening i forberedelsene til å være; lærer/lektor, senterleder, styreleder, idrettsleder, Barnehagestyrer, Pedagogisk leder, prosjektleder, konsulent, rådgiver  og leder i egen bedrift.  Jeg har mastergrad i «Barnehage- og profesjonsutvikling» (modulen om profesjonsetikk ble min katalysator for livets endring + Åndsfrihet fokus) og skrev masteroppgave om  «Har man noen gang nok tid?».  Jeg elsker å utforske ulike perspektiv, tar ofte initiativ og elsker å finne / erfare hvordan vi som team kan løse oppgavene best mulig sammen. Min største styrke er den intuitive viten, indre visdom, spirituell synergi, personlig forutsetninger, personlige egenskaper/væremåte og personlig kompetanse, som leves /videreformidles i et holistisk perspektiv.

Store deler av mitt liv har jeg hatt verv som leder og mentor innen idrett og barn/ungdomsarbeid. Det var et lite opphold i organisert dugnad/verv på slutten av nittitallet og nå de siste 7 årene. Som leder tar jeg lett ulike synsvinkler og inviterer / inspirerer grupper til å se felles mål – men med ulik fremgangsmåte.  I hverdagens magiske møter er  jeg ofte budbringer /mediator til privatpersoner og de som driver enkeltmannsforetak innen helse og velvære.

Litt av min sjelereise og livsoppgave;
Jeg har  hele livet vært telepatisk og kunne se andres sjelepotensiale, selv om jeg ikke oppdaget  hva denne spesielle egenskapen egentlig var  før i 40 årene…. I 2006 ble mye aktivert og jeg organiserte og gjennomførte Englehealer kurs – altså lenge før  «noen andre»  På kurset fikk jeg virkelig erfare hvor koblet jeg var til andre dimensjoner  (jeg har Ketu i GS).  Jeg har måtte avlære og jobbe bevisst med å klare skille mellom kroppens, sjelens og personlig bevissthet ( disse er naturlig linket sammen i min egenart). En av livsoppgavene mine er å inspirere til at vi aktiverer, henter frem, nærer og lever ut vårt sjelelys og motivere til at vi kan leve ut vår egenart og  sjelepotensiale.  I tillegg til å være mediatorspirituell healer/mentor lager jeg de senere årene utviklet en måte å lage energibilder med lyskoder ( også i tekstene) som kan bidra til å aktivere din indre kilde – «lyskroppen».   Jeg tror på at vi kan heale oss selv om vi lyser fra det indre, tør å være vårt hele, forstår visdommen i vårt indre lys  og erfarer hvordan den enkelte kan bidra til en bedre verden. …. og ikke minst hjelpe folk på  deres «vei hjem» – til seg selv!

Et av mitt store livsformål er og har alltid vært  sjelens frigjøring, ekspansjon / evolusjon, der målet er å integrere/infuseres med  min overbevissthet – oversjel / sjelegruppe. Det er hovedfokus på å lære/støtte/ inspirer andre til å ekspandere sitt selvbilde og følelse av selvidentitet.  Hvem er du, hvordan føles det og hvem har laget dine regler for hvem du er og kan være. Som spirituell lærer er målet mitt å leve utifra høyere bevissthet / higher mind i samspill med min personlighet og via mitt hjerte leve  mitt høyeste potensiale via embodyment her på jorden.

Som en del av min egen aktivering som multisjel og andre sjelens potensiale ble jeg aktivert innen Arcturian Rainbow Healing i i 2014.  

Astroloogien ( viser litt på sidene under Astroplan) kom etterhvert inn som en del av min utvikling i å forstå «sjelens reiseplan» – «doing my saturn», og følge N.noden mitt sjelekall og et av mine livsmål. Dette har vært viktig for meg om min reise og fasinerende når det fører meg til stier jeg ikke så komme. S.Noden ved Galaktisk senter viser meg veien til å bringe inn lyset fra høyere dimensjoner og  viderebringe dette inn i bilder og enkel tekster.  Min Atmakaraka er Jupiter og i den forbindelse prøver jeg å synliggjøre litt av min reise innen selvinnsikt, selvidentitet og min spirituelle reise («my Heros Journey») i boken «Sjelen Kaller».

Navnet Holyheart kom til meg i en lang prosess for flere år siden (også etter en skilsmisse etter 26 års ekteskap) da jeg jobbet meg igjennom GeneKeys DNA aktiveringer og fant mitt  «Sjelskall» A Pure Heart .  En annen forbindelse med mitt navnvalg ble min inkarnasjon, mitt opphav og arbeid med den lilla flamme som også kalles ; Holy Heart Flame  som er den feminine siden av  Violet Flame.

Inger AM Holyhert , www.Holyheart.no + www.Vildu.no + www.SjelenKaller.no +++ (har veeeldig mange domener, vært min «hobby» i 20 år nå….)