I AM Holyheart

Inger AM Holyheart driver og eier Healing Charity (formell utdanning / CV lengre) har siden 2001 drevet firma VilDu  og det ligger endel avisartikler i linken til da jeg bl.a drev Vildu Personalutvikling.

Erfaringer i arbeidslivet; 
Som en del av min livsplan og arketype 3/6 i human design, ja da ville det tilsi at livet ville bli fullt opp av erfaringsvisdom og allsidig kompetanse. Begynte tidlig som trener, dirigent, instruktør og fikk god trening i forberedelsene til å være; lærer/lektor, senterleder, styreleder, idrettsleder, Barnehagestyrer, Pedagogisk leder, prosjektleder, konsulent, rådgiver  og leder i egen bedrift.  Jeg har mastergrad i «Barnehage- og profesjonsutvikling» (modulen om profesjonsetikk ble min katalysator for livets endring + Åndsfrihet fokus) og skrev masteroppgave om  «Har man noen gang nok tid?».  Jeg elsker å utforske ulike perspektiv, tar ofte initiativ og elsker å finne / erfare hvordan vi som team kan løse oppgavene best mulig sammen. Min største styrke er den intuitive viten, indre visdom, spirituell synergi, personlig forutsetninger, personlige egenskaper/væremåte og personlig kompetanse, som leves /videreformidles i et holistisk perspektiv.

Store deler av mitt liv har jeg hatt ulike verv som leder og mentor innen idrett, barn/ungdomsarbeid og i ulike frivillige organisasjoner. . Det var et lite opphold i organisert dugnad/verv på slutten av nittitallet og nå de siste 10 årene har jeg drevet mest med egendugnad. Som leder tar jeg lett ulike synsvinkler og inviterer / inspirerer grupper til å se felles mål – men med ulik fremgangsmåte.  I hverdagens magiske møter er  jeg ofte budbringer /mediator til privatpersoner og de som driver enkeltmannsforetak innen helse og velvære.

Litt av min sjelereise og livsoppgave;

Jeg har  hele livet vært telepatisk og kunne se andres sjelepotensiale, selv om jeg ikke oppdaget  hva denne spesielle egenskapen egentlig var  før i 40 årene…( som så ofte med min 3/6 profil så finner en ofte ikke ut «hvem, hva, hvor» før sent i livet. Min GeneKey profil og reise har vist meg mitt potensial som ligger i vårt DNA og gener. Dette ble en lang reise i å skulle finne inn til kjernene i forbindelse med mange inkarnasjoner og interdimensjonelle liv.

Jeg har måtte avlære og jobbe bevisst med å klare skille mellom kroppens, sjelens og personlig bevissthet ( disse er naturlig linket sammen i min egenart). En av livsoppgavene mine er å inspirere til at vi aktiverer, henter frem, nærer og lever ut vårt sjelelys og motivere til at vi kan leve ut vår egenart og  sjelepotensiale.  

I tillegg til å være mediatorspirituell healer / mentor lager jeg de senere årene utviklet en måte å lage energibilder med lyskoder ( også i tekstene) som kan bidra til å aktivere din indre kilde – «lyskroppen». Jeg tror på at vi kan heale oss selv om vi lyser fra det indre, gir oss lov til spirituell frihet og tør å være vårt hele, forstår visdommen i vårt indre lys  og erfarer hvordan den enkelte kan bidra til en bedre verden. …. og ikke minst hjelpe folk på  deres «vei hjem» – til seg selv!

Et av mitt store livsformål er og har alltid vært livsglede, livsenergi,  sjelens frigjøring, ekspansjon / evolusjon, der målet er å integrere/infuseres med  min overbevissthet – oversjel / sjelegruppe for optimal livsenergi og JOY. Det er hovedfokus på å lære/støtte/ inspirer andre til å bli bevisst sitt selvbilde, selvfølelse, væremåte og selvidentitet.  Hvem er du, hvordan føles det og hvem har laget dine regler for hvem du er og kan være. Som spirituell lærer er målet mitt å leve utifra høyere bevissthet / higher mind i samspill med min personlighet og via mitt hjertelys leve mitt høyeste potensiale her på jorden.

Mer om min visjon og GeneKeys her…

Oversikt over mine hoved Genekeys nøkler.

Livet som en spirituell pilgrimsreise
Livet har vær mangfoldig men også hatt tydelige røde tråder. Med iherdig disiplin har jeg drevet med Holistisk Dokumentasjon de siste 10 årene og kan derfor se tilbake på min egen frigjøring og «omskriving» av min egen historie = spirituell healing! Livet har vist meg sine allsidige muligheter til å oppleve mange ulike perspektiv og det er denne levde visdommen som nå er så stødig i min ryggrad. Erkjennelsen om at jeg hele livet har levd etter min sjeleplan og min egen spirituelle healing som kom med sin dype Sjelefred etter å ha innsett at livet mitt har vært en laaaang pilgrimsreise. Det er min rolle som «storyteller» som omsider utspiller seg…. livet har vært en oppdagelsesreise og jeg kan omsider se tilbake på et rikt «historisk» liv.

Jeg begynte tidlig å ferdes i ulike spirituelle miljøer og erfaringene har vært allsidige . Noen eks på katalysator perioder; I 2006 ble mye aktivert via Englehealer kurs som vi org i samarbeid med White Lotus i Danmark.  På kurset fikk jeg virkelig erfare hvor koblet jeg var til andre dimensjoner  (jeg har Ketu i GS). Som en del av min egen aktivering som multisjel og andre sjelens potensiale ble jeg aktivert innen Arcturian Rainbow Healing i i 2014.  Det var da jeg virkelig SÅ meg selv i andre dimensjoner og SÅ hvordan Higher Mind påvirket livet jeg levde – hadde intensjoner om å leve.

Astroloogien ( viser litt på sidene under Astroplan) kom etterhvert inn som en del av min utvikling i å forstå «sjelens reiseplan» – «doing my saturn», og følge N.noden mitt sjelekall og et av mine livsmål. Dette har vært viktig for meg om min reise og fasinerende når det fører meg til stier jeg ikke så komme. S.Noden ved Galaktisk senter viser meg veien til å bringe inn lyset fra høyere dimensjoner og  viderebringe dette inn i bilder og enkel tekster.  

Min Atmakaraka er Jupiter og i den forbindelse prøver jeg å synliggjøre litt av min reise innen selvinnsikt, selvidentitet og min spirituelle reise («my Heros Journey») i boken «Sjelen Kaller».

Navnet Holyheart kom til meg i en lang prosess for flere år siden (også etter en skilsmisse etter 26 års ekteskap, Pedersen eller Jacobsen var liksom en ferdig historie..) da jeg jobbet meg igjennom GeneKeys DNA aktiveringer og fant mitt  Sjelekall; A Pure Heart.  En annen forbindelse med mitt navnvalg ble min inkarnasjon, mitt opphav og arbeid med den lilla flamme som også kalles ; Holy Heart Flame  som er den feminine siden av  Violet Flame.

***

I forbindelse med sluttfasen av boken «Sjelen Kaller» ble det klart at;
Drømmen min ble / var blitt virkelig!

Sluttord; Når jeg så skal prøve å oppsummere denne sjelsreisen og systematisere svart på hvitt, så smiler mitt hjerte i gledens rus.  Det var verd det!  selv med mine stadig kritiske tanker i forhold til mine skriveferdigheter og  jeg er stolt over at jeg gjennomførte og ikke ga opp.  Det er jo ikke kunnskapens regler som skal kunne stoppe min indre trang til å belyse den sjelelige reisen. Dette sjelslyset som er så stort og vakkert ( og som mange paradoksalt frykter). Det er en ydmyk hjertelig god følelse i å ha prøvd å beskrive noe som vel ikke  kan defineres. 

Denne drømmen om å belyse det usette. Denne drømmen om å kunne la andre se og oppleve sitt sjelelys. Jeg kan huske mang en frustrasjon over å skulle kunne forklare det som er så naturlig, men som ei kan forklares uten å ha erfart.  Jeg skulle ringe og fortelle en venn om hva som var drømmen min og at dette skremte meg mer en alle mareritt som finnes på jord. Jeg husker hele kroppens reaksjon da jeg  spurte meg selv hva som var min drøm. Jeg husker for alltid følelsen av en mektig gjenkjennelse og ærbødighet. 

Min drøm var/er å belyse sjelsplanet!  

Denne gjennomstrømmende følelsen jeg fikk som bekreftelse via sjelsreisen som satte igang noe hos den andre.  En helt naturlig veiledning av å se den store finale.  Den lille engelen som blir større og større i takt med at den reiser fra menneskekroppen og opp/inn i dimensjoner. Der sjelsbevisstheten med sin mentale bevissthet føres visuelt opp til sitt opprinnelige sjeleland. Der  den jordiske engel forenes  med sitt høyere sjelelys samtidig som en finner sjelens visdom. 

Denne visdommen som på sjelsplan skaper en sjelsvisdom etter mange ulike inkarnasjoner.  Der den store engelen velger å la seg senke ned til de jordiske tidslinjer, setter sine kroppslige ben ned på det  jordlige plan. Der en skjønner at en er en «engel» på jord med sin gullnøkkel i hjerte sitt. Når en via alle sine sjelsplan kan låse opp de dimensjoner en føler for å forstå, i takt med sin ønske om å leve himmelen på denne jord.  Der en er jordengel i den forstand at en er bevisst sitt høyere lysvesen, hvor en del av mitt sjelelys inkarnert i dette spennende univers. 

Ja eventyret er sant, ja det er mange ulike sjelstoner og fremdeles mange som ikke har gjenfunnet sitt vakre sjelelys. Ved å ta imot livets utfordringer og invitere til hjertelig samspill, ja da får eventyret en lykkelig slutt. Solens datter gjenfant seg selv som solens dronning.

Jeg ser tilbake til det viktige året 2012 og erkjenner at jeg er på rett spor i forhold til mitt grunnleggende livsformål;  Sjelens frigjøring / «Soul Expansion» og den spirituelle humoren viser meg stadig at dette livet ble godt planlagt før jeg inkarnerte… 🙂

Inger A M Holyheart
www.Holyheart.no + www.Holyheart.Media + www.Vildu.no + www.SjelenKaller.no, www.SpiritualFreedom.Org + www.Soul.Support ++++
(har veeeldig mange domener, ca 44 aktive… da det har vært min «hobby» i 20 år nå….)