I AM Holyheart

Inger AM Holyheart driver og eier Holistisk Healing / Healing Charity (formell utdanning / CV lengre) har siden 2001 drevet firma VilDu  og det ligger endel avisartikler i linken til da jeg bl.a drev Vildu Personalutvikling.

Erfaringer i arbeidslivet; 
Som en del av min livsplan og arketype 3/6 i human design, ja da ville det tilsi at livet ville bli fullt opp av erfaringsvisdom og allsidig kompetanse. Begynte tidlig som trener, dirigent, instruktør og fikk god trening i forberedelsene til å være; lærer/lektor, senterleder, styreleder, idrettsleder, Barnehagestyrer, Pedagogisk leder, prosjektleder, konsulent, rådgiver  og leder i egen bedrift.  Jeg har mastergrad i «Barnehage- og profesjonsutvikling» (modulen om profesjonsetikk ble min katalysator for livets endring + Åndsfrihet fokus) og skrev masteroppgave om  «Har man noen gang nok tid?».  Jeg elsker å utforske ulike perspektiv, tar ofte initiativ og elsker å finne / erfare hvordan vi som team kan løse oppgavene best mulig sammen. Min største styrke er den intuitive viten, indre visdom, spirituell synergi, personlig forutsetninger, personlige egenskaper/væremåte og personlig kompetanse, som leves /videreformidles i et holistisk perspektiv.

Store deler av mitt liv har jeg hatt ulike verv som leder og mentor innen idrett, barn/ungdomsarbeid og i ulike frivillige organisasjoner.

Litt av min sjelereise og livsoppgave;

 Integritet har alltid vært viktig for meg, føle og vite jeg er mitt sanne meg. Sjeleforsker, ulike perspektiv, selvoppdagelse og selvinnsikt på et plan som vel for mange andre grenser til vel mye «selvoppfattelse». Men for meg har det vært et kall og forstå vår kroppens samarbeid med sjelen og hvordan dette igjen påvirker vår personlige væremåte.

I løpte av mine mange som med egenhealing og sjeleforskning har jeg omsider forstått at sjelen og en tilgjengelig «higher power» er en indre healingskraft. Jeg tror på at vi kan heale oss selv om vi lyser fra det indre, gir oss lov til spirituell frihet og tør å være vårt hele, forstår visdommen i vårt indre lys  og erfarer hvordan den enkelte kan bidra til egen mobilisering av livskraft…. og ikke minst hjelpe folk på  deres «vei hjem» – til seg selv ( i flere dimensjoner) !

Et av mitt store livsformål er og har alltid vært livsglede, livsenergi, livskraft og  sjelens frigjøring, ekspansjon / evolusjon. Der målet er å integrere/infuseres med «hele mitt potensiale»,  min overbevissthet – oversjel / sjelegruppe for optimal livsenergi, spirituell frihet og JOY. Mitt hovedfokus har vært å lære/støtte/ inspirer andre til å bli bevisst sitt selvbilde, selvfølelse, væremåte og selvidentitet.  Hvem er du, hvordan føles det og hvem har laget dine regler for hvem du er og kan være. Som spirituell lærer er målet mitt å leve utifra hjertets bevissthet, guidet av høyere bevissthet / higher mind i samspill med min jordiske personlighet og via mitt hjertekall leve mitt høyeste potensiale her på jorden.

Livet som en spirituell pilgrimsreise
Livet har til nå vært mangfoldig, utfordrende, spennende og bevisstgjørende med sine tydelige røde tråder. Med iherdig disiplin har jeg drevet med Holistisk Dokumentasjon de siste 10 årene og kan derfor se tilbake på min egen frigjøring og «omskriving» av min egen historie = spirituell healing!

Livet har vist meg sine allsidige muligheter til å oppleve mange ulike perspektiv og det er denne levde visdommen som nå er så stødig i min ryggrad. Erkjennelsen om at jeg hele livet har levd etter min sjeleplan og min egen spirituelle healing som kom med sin dype Sjelefred etter å ha innsett at livet mitt har vært en laaaang pilgrimsreise. Det er min rolle som «storyteller» som omsider utspiller seg…. livet har vært en oppdagelsesreise og jeg kan omsider se tilbake på et rikt «historisk» liv.

Jeg begynte tidlig å ferdes i ulike spirituelle miljøer og erfaringene har vært allsidige . Det er var i 2006 jeg virkelig fikk min MEGA aktivering/oppvåkning på et Englehealer-kurs som vi organiserte i samarbeid med White Lotus i Danmark.  På kurset fikk jeg virkelig erfare hvor koblet jeg var til andre dimensjoner  (jeg har Ketu i GS og Venus i SGC). Som en del av min egen aktivering som multisjel og andre sjelens potensiale ble jeg aktivert innen Arcturian Rainbow Healing i i 2014.  Det var da jeg virkelig SÅ meg selv i andre dimensjoner og SÅ hvordan Higher Mind påvirket livet jeg levde – hadde intensjoner om å leve.

Astroloogien ( viser litt på sidene under Astroplan) kom etterhvert inn som en del av min utvikling i å forstå «sjelens reiseplan» – «doing my saturn», og følge N.noden mitt sjelekall og et av mine livsmål. Dette har vært viktig for meg om min reise og fasinerende når det fører meg til stier jeg ikke så komme. S.Noden ved Galaktisk senter viser meg veien til å bringe inn lyset fra høyere dimensjoner og  viderebringe dette inn i bilder og enkel tekster.  

Med videre sjelsforskning fikk jeg i 2022 de «siste» viktige brikkene via Galaktisk Astrologi kurs jeg virkelig fant mitt opprinnelige sjeleopphav og det ga meg gjenklang på livets hendelser og kall. Det var også her jeg igjen ble påminnet og virkelig fikk bekreftet min «Crystal Soul» og sammenhengen til mitt Galaktiske signatur «White Rytmic Mirror». Yepp; den» gøye» oppgaven med å speile andres skygger og reflektere hva som kanskje er skjult for andre… derav min egenskap som EgoTrigger.com og Katalysator 😉

Min Atmakaraka er Jupiter og i den forbindelse prøver jeg å synliggjøre og inspirere andre til å bli bevisst sin reise innen selvinnsikt, selvidentitet og spirituelle reise («my Heros Journey») : Dette har jeg synliggjort i boken «Sjelen Kaller» ( som også er en del av min brikke i å hjelpe folk til å høre sjelens kall og finne tilbake til sitt sjeleopphav / sin sjelsessens.).

Navnet Holyheart kom til meg i en lang prosess for flere år siden (også etter en skilsmisse etter 26 års ekteskap, Pedersen eller Jacobsen var liksom en ferdig historie..) da jeg jobbet meg igjennom GeneKeys DNA aktiveringer og fant mitt  Sjelekall; A Pure Heart.  En annen forbindelse med mitt navnvalg ble min inkarnasjon, mitt opphav og arbeid med den lilla flamme som også kalles ; Holy Heart Flame  som er den feminine siden av  Violet Flame.

***

I forbindelse med sluttfasen av boken «Sjelen Kaller» ble det klart at;
Drømmen min ble / var blitt virkelig!

Sluttord; Når jeg så skal prøve å oppsummere denne sjelsreisen og systematisere svart på hvitt, så smiler mitt hjerte i gledens rus.  Det var verd det!  selv med mine stadig kritiske tanker i forhold til mine skriveferdigheter og  jeg er stolt over at jeg gjennomførte og ikke ga opp.  Det er jo ikke kunnskapens regler som skal kunne stoppe min indre trang til å belyse den sjelelige reisen. Dette sjelslyset som er så stort og vakkert ( og som mange paradoksalt frykter). Det er en ydmyk hjertelig god følelse i å ha prøvd å beskrive noe som vel ikke  kan defineres. 

Denne drømmen om å belyse det usette. Denne drømmen om å kunne la andre se og oppleve sitt sjelelys. Jeg kan huske mang en frustrasjon over å skulle kunne forklare det som er så naturlig, men som ei kan forklares uten å ha erfart.  Jeg skulle ringe og fortelle en venn om hva som var drømmen min og at dette skremte meg mer en alle mareritt som finnes på jord. Jeg husker hele kroppens reaksjon da jeg  spurte meg selv hva som var min drøm. Jeg husker for alltid følelsen av en mektig gjenkjennelse og ærbødighet. 

Min drøm var/er å belyse sjelsplanet!  

Denne gjennomstrømmende følelsen jeg fikk som bekreftelse via sjelsreisen som satte igang noe hos den andre.  En helt naturlig veiledning av å se den store finale.  Den lille «sjelen/engelen» som dro ut etter sitt kall for å blir større og større i takt med sin plasma omforming og skapelsen. Det var en indre dragning i å være på en universell sjelsreise fra menneskekroppen og opp/inn i dimensjoner. Der sjelsbevisstheten med sin mentale bevissthet føres visuelt opp til sitt opprinnelige sjeleland. Der  den jordiske engel forenes  med sitt høyere sjelelys samtidig som en finner sjelens visdom. 

Ja eventyret er sant, ja det er mange ulike sjelstoner og fremdeles mange som ikke har gjenfunnet sitt vakre sjelelys. Ved å ta imot livets utfordringer og invitere til hjertelig samspill, ja da får eventyret en lykkelig slutt. Jeg skrev detav boken Sjelen Kaller i 2017/2018. De siste årene har jeg forsket på sjelens visdom, den organiske intelligemsen som ligger i mine gener, dette i meg som er sjelens og kroppens indre kompass. De siste årene har blitt brukt innen studiet og «utdanning» for bli Guide innen GeneKeys.

Inger A M Holyheart
www.Holyheart.no + www.Vildu.no + www.Soul.Support , www.EgoTrigger.com ++++
(har veeeldig mange domener, … da det har vært min «hobby» i 20 år nå….)