Mediator – Galaktisk senter

Min livsoppgave inneholder at jeg følger sjelens kall og infuseres med mitt høyere selv og min gruppesjel.  Min ledetråd er min N.Node / måneknute i horoskopet som leder meg gjennom livets energier og erfaringer. I dette innlegget og på disse websider velger jeg å synliggjøre mye av min livsreise / sjelereise, da Charity ( linje 4 i GeneKey 23) er en viktig del av min måte å formidle min livsoppgave. Jeg lever min reise og deler av erfaringer som kan stimulere, trigge eller motivere, det er ditt valg.

Jeg har hele livet vært som et  «speil» / «mellomledd» i mine forhold i det private, arbeidsliv og i organisasjoner.  Det har ikke vært lett å forstå før jeg ser tilbake og bli bevisst min reise nå i voksen alder. Jeg har naturlig levd som budbringer, veiviser, «megler» / ofte blitt hentet for å balanserer grupper og «nærmiljø».

Noen ganger føler jeg meg som en «brevdue»- og fugler generelt viser meg ofte retning og veien til den/de som har spurt om hjelp fra de spirituelle sfærer. Jeg stiller et spørsmål og får alltid et svar i det indre. Dette vet jeg nå er endel av mitt blueprint og vises i GeneKeys 23 som er både min perle og min kultur hvor det vises at jeg får info som klarviten, dette vises i arketypen «Translater» ( The Translator gives voice to received insights–she is here to express individual understanding that brings new and innovative ways of thinking and understanding into the collective. )

Det er kommunikasjon/energi som kommer via mitt høyerer selv/ gruppebevisstheten min og når jeg er kommet i riktig posisjon, spør jeg og kan så pakke opp den telepatiske energien som ord, bilder og energier.   Det er ofte sitrende energier som «indre gåsehud» ( via sentralnervesystemet og auraen) og bekreftelser for den som har spurt – får budskapet, og kan erfares som energihealing.

Jeg har alltid vært koblet mot det Galaktiske Senter (astrologisk sett er min S.node  ved GS, som igjen ligger nær min DSC). Jeg kan fort bli kjent igjen som en «Galaktisk sjaman», selv om det er en arketype for å kommuniserer med galaktiske dimensjoner. Venus er i det Super Galaktiske senter og viser meg ofte viktige gjennombrudd. ( Genekey 44 er tydelig i mitt DNA og går under arketypen «Gridworker».

Når Pluto var transitt Natal Galaktisk senter i 2007

I 2020 ble det ekstra spesielt at jeg ofte våknet om nettene og hørte astrologisk informasjon, og det har jo tatt meg lang tid å akseptere at planetenes bevissthet kommuniserer SÅ direkte. Selv om planetarisk bevissthet ikke er noe nytt område, så er det likevel «krevende» for en menneskehjerne å forstå at slikt går an – da en i min familie ikke er lært opp til slikt.

Selv bruker jeg ikke bruker slike Shaman betegnelse, men det sier meg ( og minner meg på) litt om at jeg i dette livet og i andre liv  har min «greie» med direkte kontakt til en høyere dimensjon/sphere. Jeg bruker mer «forklaringen» i å være Sendebud, Budbringer og Mediator. Men det er ikke så viktig, det er medfødt åpne telepatiske evner og min livserfaring som gjør at jeg skjønner mer av hvordan jeg er «skrudd sammen» … 😉

Mitt talent og egenskap for å være mediator kan også sees i mitt horoskop:

Sol Trine Chiron: The trine between your natal Sun and Chiron indicates that there is an open channel between your inner CEO and decision maker, and your capacity to sense energy and feel into the emotions of others in the world around you…. ( Tom Jacobs )

Merkur trine Chiron:  » When it’s in aspect to Chiron’s energy antenna, these functions within you are informed by an awareness of emotion in others. Your linear, logical mind is, in other words, picking up an entirely source of information beyond logic……Your mind and communication tendencies are affected by your own emotions and those of others, leading at times to unique expression that no one – including you – expects. To make healthy use of this aspect, you need to honor that your mind, ears, eyes, and mouth are at times operating according to cues and information that are not obvious may be hidden to most.»          (Bok Chiron, av Tom Jacobs, )

Neptune trine to Chiron, there is a supportive flow between the way you connect to other dimensions, other realms, where you even escape or connect spiritually or psychically to other realms. This is all about understanding yourself to be more than just an egoic being. There is a flow of supportive energy between that and energetic/emotional information from other people. (Tom Jacobs)

Mediator- Alkymist
Det deilig når en skjønner at jeg på en måte valgte dette bevisst før jeg inkarnerte, det er dermed  lettere å forstå hvorfor jeg har vært slik fra barns ben og hvorfor dette har vært naturlig for meg, uten å ha vært på kurs. Samtidig som jeg lukket ned – ved sårbare opplevelser – så har jeg måtte aktivt aktivere mye av dette i voksen alder.  

Det å være mediator  er nå mer og mer naturlig for meg, samtidig som det kan «skremme andre» å møte en som ofte kan speile deg ( -også på sjeleplan) , da det som er naturlig/virkelig for meg ikke alltid er det samme for andre.  Min spirituelle jobb og sjelen kalle er å bringe ekspempler / opplevelser av høyere spirituell «realitet» til jorden og den hverdagen vi lever.  Jeg absorberes  inn i mitt spirituelle team for å kunne kommuniserer dette til andre – med min egen indre glede og harmoni.  For meg er ikke dette underholdning, det er en levemåte – det er den jeg er. Og mye mye magiskt kan skje når en er inkarnert med Merlin Cazimi Solen i skorpionen tegn, Venus i det Super Galaktiske Senter og min S.node  nær det Galaktiske senter 😉

Bildene mine er ofte kodet med Divine intelligens (DIQ),  lysnøkler og aktiveringskoder  fra den galaktiske sfære – og jeg kaller det Divine Light – eller The Christ light.  Det er lyskoder  som er utenfor min menneskelige IQ, men det er  tydelig en høyere intelligens forbundet med mitt arbeid. Dette er nå dokumenter fra tidlig ungdomsår og det er vanskelig å forstå hvor perfekt alt henger sammen i mitt liv. År med notater, forskning og bearbeidelse har nå vist meg en utrolig Divine Order .

***
Jeg har valgt å synligjøre en del av hvordan min personlige utvikling har vist meg utrolig mye som ligger klart til å oversettes – aktiviseres i våre gener og DNA. Astologien, GeneKeys, Human Desig og mange andre verktøy viser meg mitt sjelelige «roadmap» – Divine orden og en Higher Harmony….. og jeg gleder meg til å kunne dele dette med enda fler. Tiden er inne for å møte likesinnende og det er heldigvis mange fler å kommunisere med nå og uansett ; fyller nå 57 år og gjør som jeg vil, uansett … hehe 😉 ) ps! … min Linje 3 i genekey 44 Lifework/Brand er humor og «selvironi» )