Rainbow Healing

Jeg tok Arcturian Rainbowhealing i 2014, som en del av min egen aktivering. jeg bruker det ikke som en ren gren i evt fysisk healing. Det var for å våkne opp mine gener som er koblet til disse energiene. Min spesial kompetanse innen Healing = Spirituell healing og forløse minner – historie ; «re-write history».

Det kan være i spirituell kriser at jeg kommer på banen, selv om jeg har mye utdannelse innen personal og psykologi, så er det innen for det mer spirituelle/åndelige / sjelsnivå som jeg har min største kapasitet.