Telepatiske evner

Jordens Aura er ladet med Divine IQ lys / lyskoder … Og vi kan kommunisere med dette lyset på ulike måte. Jeg kommuniserer telepatisk med naturen og har alltid gjort dette – som på en mer forklarlig måte; følger det indre kompass. Jeg har tidlig lært meg å lytte til den indre «stemme»/intuisjonen og kan ofte finne frem til steder jeg i utgangspunktet ikke vet hvor er. Det har vært overveldende energimøter og jeg har virkelig fått erfare dette intenst spesielt de siste 12 årene …

Telepatisk kontakt med Divine IQ og høyere selv har også ledet meg til jobben som budbringer – i store deler av livet.  Det enkleste har vært å kommuniserer med fugler – og de lever jo i jordens aura, dimensjonen har høyere  energi og jordens  energi-grid. Fugler har så vært budbringere for andre dimensjoner som på en måte blir mitt «sjelens speil» fra gruppesjelen.

Endelig skjønner hodet og menneske – meg – Inger; hva , hvordan og hvorfor.  …. og da er det straks enda mer spennende, selv om det til tider har vært en «ensom» reise – uten å kunne forklare med ord – men en inderlig telepatisk følelse som har vært vanskelig å bevise – helt til NÅ 🙂

Telepati med fugler – gruppebevissthet, de som lever i frihetens dimensjon. Fuglene har i 20 år gitt meg svært god veiledning og jeg kjenner mine guider/engler kommer igjennom via fuglenes energi – da de klarer å holde en gruppebevissthet og la lyskodene kommuniserer via øyene som «portaler».