info Vildu

VilDu ble startet som en forretningsidé  i 2000 og et forprosjekt ledet meg videre til oppstart av VilDu Personalutvikling i 2001. Satsingsområdet den gang var Ledelse, samarbeid, Kundeservice, kommunikasjon og veiledning innen personalutvikling.   

De første 3 årene var det bredt fokus innen alle yrkesgrupper, men fikk delta i bedriftsutvikling der jeg valgt å spisse det inn mot: Pedagogisk ledelse og pedagogisk veiledning, «Selvinnsikt i team og ledelse», «Kommunikasjon», Så gikk turen til samarbeid med Teamwork og fokus ble; «Arbeidsglede og medarbeiderskap», så mot ; Karriereveiledning, utvidet med «Humor og glede i endringstider», «Livsglede og motivasjon»,  og siste hovedsatsing var innen ; «Sjefskap, lederskap og vennskap».

Navnet ble senere endret til VilDu Utvikling og innhold endret seg mer mot selvutvikling, spirituell intelligens og healing. De siste årene har det også vært mer kunstnerisk fokus og en  lærerik reise innen bevisstgjøring av samspillet mellom : kropp, sjel og sinn. Jeg ønsker å samle alt jeg har erfart, lært og oppdaget i mitt liv, jeg ønsker å kunne bruk all kunnskap, visdom  og kompetanse på alle plan og samle det  i en portal – et nettverk  (pågående produktsutvikling…)  Firmanavnet er nå tilbake til utgangspunktet VilDu? der poenget er å stille spørsmål; hva er ditt potensiale?  Hva er din drivkraft? hva vil du? hvorfor, hvordan…..m.m… 

Formell utdanning: Barnehagelærer, Lektor / Master i «Barnehage- og profesjonkunnskap», Pedagogisk veiledning, Ledelse som lederverktøy, Offentlig adm og ledelse, Jobbet 10 år som styrer i barnehage.

Bedriften ble i 2018  flyttet til Raveien i Sandefjord og  jeg har  skrevet og gitt ut boken:   «Sjelen Kaller – en reise i selvoppdagelse«.

VilDu 2021; Med utgangspunkt i mitt mangeårige fokus på Tankefrihet/ Åndsfrihet arbeides det nå med en ny formalisering, organiseringsform og et nytt nettverk/ webportal. Healing Charity er en begynnelse og forlengelse av siste årenes kunstprosjekt og sjelefokus.  Underveis er mitt  bidrag til samfunns / spirituelle dugnad er å gi privatpersoner tilgang til å bruke bildene  som ligger på disse websider til privat bruk.

«Healing Charity»; Bilder og materiale som finnes på disse websider tilhører VilDu v/Holyheart og er tilgjengelig for å kunne hjelpe privatpersoner i deres personlige utvikling. Tilbudet er kunn gratis til personlig inspirasjon og skal aldri selges/brukes videre uten tillatelse fra opphavseier. Navigasjon på sidene: Føl hva som er best for deg, bruk intuisjonen og ta ansvar for egne valg.

Min spesialkompetanse er å være endringskonsulent, leder, veileder, mediator og stå i alle typer av omstillinger/overganger.  Som multisjel er  min hovedressurs  å være tilkoblet høyere selv/gruppe bevissthet  og telepati (snakker på sjeleplan),  ser/føler/ synliggjør energier,  ser intuitivt enkeltindividet med deres sjelepotensial og har en evne til å fange opp / synliggjøre  team/gruppe-potensiale.  

Mitt  hovedfokuset videre å være  spirituell leder/mentor, spirituell healer, alkymist,  mediator / budbringer og kommuniserer direkte fra «higher mind/higher heart/higher self»  og min gruppebevissthet. Navnet Holyheart kom til meg i en lang prosess for 3 år siden og det er i forbindelse med mitt forhold og arbeid med den lilla flamme som også kalles ; Holy Heart Flame  som er den feminine siden av  Violet Flame.  

Velkommen til å åpne nye dører i ditt indre, til å oppdage ditt lysende potensiale, velkommen til å selvoppdagelse,  og velkommen til å erfare hva som får deg til å føle livsglede som enkeltperson, leder og teamarbeider. Det er dine valg 

VilDu
I AM Holyheart,

 – Healing Charity , Spirituell leder,  mentor/veiviser, healer, katalysator og budbringer/mediator.

www.VilDu.no,  www.Soul.Supportwww.Holyheart.no , www.VilDuDanse.no ,  www.SjelenKaller.no   www.Healing.Photos ,    www.JegSerDeg.no,  +++ (opptil 44 aktive domener)