Higher Self Support

Higher Mind, Divine Order, SoulWhisper, Telepathic Contact og Higher Self support er alle områder som er en del av min sjele-essens og min livsoppgave. Det var i juni 2009 at jeg endelig oppdaget mitt «white Rytmich mirror» Galaktiske signatur og skjønte litt mer av hvorfor jeg ikke kunne forklare det som for meg var så naturlig.

Det er livet mitt som er normalt for meg, men ikke alltid jeg møter så mange som synes det er normalt – mer uforståelig og «unormalt». Likevel blir det mer og mer synlig at vi er i en bevissthets endring – bevissthets evolusjon. dette er jo en naturlig del av mennesket evolusjon og det er vel mer unormalt om vi ikke skulle være en del av planetens utvikling.

Kommunikasjon på flere plan
(fra boken «Sjelen Kaller»)

Føler et spørsmål – ser et svar
Hører en stemme – føler et budskap
Lyden som aktiverer et nytt nivå av å se hvem, hva og hvorfor.

Når noen taler via sin sjeleessens, ord ispedd med sine følelser, så føles harmonien / disharmonien (samme som om noen «synger falskt» ) i det som oversettes via  the higher mind i hjertet mitt.  Det kommer en harmoni resonans når ordene stemmer med underbevissthetens følelser og intensjon. Hjernen i hjerte / hjerteenergien sender ut signaler som kan mottas som bekreftelser via sentralnervesystemet mitt. Jo mer innlevelse  der er  i historien som fortelles, jo mer skapes det en disharmoni eller resonans, bilder og film i en annen dimensjon.  Jeg bruker ulike måter å oversette disse energikodene og det kan komme som en følelse, arketype, en forestilling eller stillbilder.  Det er som om følelsene via nervesystemet inni meg viser retningene og det er stemmen min som aktiverer  det indre kompasset, for hvor hvilken retning vi  skal gå videre i veiledningen.

Det er som jeg snakker via alle cellene i kroppen, der  samarbeider med følelseskroppen og sjelen. Flerdimensjonal kommunikasjon kan oppstå på mange forskjellige vis, alt etter hvilket perspektiv en tar.  Magenta Pixie har i boken «Master of the Matrix» gitt meg bekreftelser på det jeg selv har erfart, men som har vært svært vanskelig å forklare for andre.  Erfaringene har vist meg at vi på en måte har en celle/dna database som fungere som en egen Matrix. Der minner og opplevelser ligger lagret fra mange liv. 

Det som kan virke så uvirkelig er for meg så utrolig virkelig. Disse ordene som aktivere hendelser, disse frekvenser som viser meg vei. Det er heftig når jeg føler ordene som en disharmoni i det som sies, det er som jeg føler ordenes nøkler som vil åpnes og forstås. 

Jeg lurer på om det er min indre Matrix, via hjernen i hjertet som sender ut en form for kommunikasjon, der jeg føler telepatien taler fra sjel til sjel. Det er denne selvopplevde erfaringen der jeg telepatisk intuitivt har snakket med dyr og små barn. Det har vært spesielt å oppleve hvor  tydelig de intuitiv responderer på det jeg sender ut fra min indre Matrix til deres mottakerapparat. Det er via en kjærlig invitasjon til å oppleve samspillet, der en ubetinget gir anledningen til å oppleve  multidimensjonal kommunikasjon. Det er i slike settinger jeg ofte kan bli overveldet av følelser, da det treffer hele mitt sanseapparat med all sin kraft.  Det er en ydmyk opplevelse som viser meg mulighetene for en hjertelig kommunikasjon på flere plan.

Jeg har aldri vært på kurs for å lære disse evnene og det er livet som har vist meg mine kommunikasjonsevner. Det er et livslangt løp der jeg nå kan være spirituell mentor, som lever ut mine evner som en god rollemodell for det andre ønsker å utvikle. Jeg tar det seriøst å skulle si og være spirituell mentor, dette er på en måte ikke noe man kan lese seg til, men som må leves via hele sin treenighet, der en inviterer til et harmonisk samspill mellom kropp, sjel og sinn.

Kommunikasjon med høyere spirituelle team 

I perioder har det vært et vanvittig energitrøkk i hele systemet mitt, det er dager jeg blir helt «svimeslått» og blir liggende rett ut. Det har vært en  lang reise i å forstå forskjell på overload, download og når en på godt norskt «trenger å lade».  Det er jo en ærefull reise når mitt spirituelle team / mitt høyere selv vil leve seg selv ut og være tilstede som en bevissthet i kroppen.  Samtidig som det er krevende når det suser, sviver og raser av høyfrekvente energier i hele kroppen. Jeg har imidlertid lært at det er i disse mest krevende perioder jeg laster ned «oppdateringer» og har høyest mulig kontakt, samtidig som hjernen min ikke klarer å omsette informasjonen før  jeg går «ned « i frekvens igjen. 

Det er i etterkant at disse nedlastingene jeg kanaliserer  mye og pakker ut informasjonen på det menneskelig plan.  Det er i disse periodene kropp og sjel setter igang  dager og uker med kreativ utfoldelse og skriving av bok, tekster og lage sanger.  Det er med andre ord en naturlig syklus i det hele, men alt annet enn forståelig når jeg er midt i «stormen» av høyfrekvente energier.  Det er som å være kontinuerlig transemedium i en uke av gangen og det kreves mye trening for å si det mildt. 

***
Gjennom et prisme, der sjelelys fødes.

Det er  i høyere dimensjoner en er 
sin egen diamant og ledestjerne.
Dette som stråler ut 
for å leke med skaperkraften. 

Vi er alle regnbuer, 
lyskilder fra vår innerste  diamant.
Det er som en kan velge 
hvilken farge en vil bruke som rutsjebane ned på jorden.

Regnbuens farger med alle sine kvaliteter, 
hva og hvilken vil du velge i dette livet?
Hvor mye vil du skinne,
og hvor langt vil du nå?

Dette prismelyset som leker i takt med luftens bevegelser.
Denne prisme som leker med sollyset.
Denne strålende solen ,
som kan gjenspeile vår innerste kilde.

Hva er sjelens diamant?
Hva er sjelens sol?
Hvordan lar du regnbuens fargespill lede deg på din reise.

Er du din egen skatt, 
som er gjemt i sin hvileløse ende?
Er du din egen omreisende gullskatt,
som skinner så fint i hjertets røde hav.

Dette komiske havet,
som trenger vannet for å speile sitt lys. 
Det hellige vannet i deg,
er ditt indre prismespeil.

Der inne i det indre i deg,
en skinnende kosmisk stjerne 
som stråler via dine galaktiske hav,
der sjelens speil ser det hele.

Dette høyere selv,
som er selve regnbuebroen,
Et mellomledd fra det øverste,
til det jordiske nære. 

Jo mer du finner dine skatter, 
jo mer fargerik tør du stråle.
Stråle hele kilden,
som et universelt paradis på jord.

Vi er alle regnbuer, 
vi har alle vårt vakre sjelelys.
Vi har alle våre stjerne skatter, 
vil du dele gaven din?

-I AM Holyheart-
www.Sjelen Kaller.no