Kommunikasjon

Kommunikasjon er jo preget av mange ulike perspektiv, områder og teorier. På disse websidene er det mest lagt til rette for egen kommunikasjon og motivasjon til å fremme sin kommunikasjon med seg selv. Det kan være stor kraft i å framsnakke seg selv og bli bevisst hvordan en via egen kommunikasjon løfter seg opp eller snakker seg ned…

Unike som enkeltmennesker – men likhetstrekk å navigere etter.

Til tross for at man er helt unik, har man visse likhetstrekk med andre. Helt siden vi var spedbarn har vi studert ansikter, mimikk og bevegelser og trukket våre konklusjoner om andres karaktertrekk. Dette er en av de best utviklede sosiale ferdigheter vi har og er det viktigste  navigasjonsinstrument vi har i omgangen med andre. Som voksne har vi lært oss at denne utforskningen av ansikter og mimikk i våre omgivelser bør forgå så diskret at den som blir gransket ikke legger merke til det.

Denne sosiale ferdigheten er trent opp med andre mennesker i søkelyset og det er ikke like enkelt å se seg selv. Vi har ikke på langt nær den samme trening når det gjelder å forstå hvordan vi selv kommuniserer og hvilke signaler vi sender ut.