Telepatiske evner

Jordens Aura er ladet med Divine IQ lys / lyskoder … Og vi kan kommunisere med dette lyset på ulike måte. Jeg kommuniserer telepatisk med naturen og har alltid gjort dette – som på en mer forklarlig måte; følger det indre kompass. Jeg har tidlig lært meg å lytte til den indre «stemme»/intuisjonen og kan ofte finne frem til steder jeg i utgangspunktet ikke vet hvor er. Det har vært overveldende energimøter og jeg har virkelig fått erfare dette intenst spesielt de siste 12 årene …

Det har ikke alltid vært lett å forklarer min telepatiske væren og det har blitt mye tvil og liten forståelse fra andre. Det som er normalt for en selv kan være skremmende og fremmed for andre. Det er lang tradisjon for å bruke parapsykologi ( og derav ang remote viewing) i mange land, mye penger er brukt i disse tjenestene – men holdt hemmelig … og derav blir det latterliggjort i media (les; skal ikke oppdages, på lik linje med UFO … da vi liksom er alene blant billioner av planeter…).

Telepatisk kontakt med Divine IQ, Higher Mind og høyere selv har ledet meg til jobben som budbringer – i store deler av livet. Min telepati har også vært fra hjerte til hjerte ; der jeg ofte intuitivt har opplevd andres potensiale. Klok av «skade», ble dette lukket mer i perioder og  det enkleste har vært å kommuniserer med fugler. Da de lever i jordens aura, dimensjonen har mer gruppe-energi og er flyvende i jordens  energi-grid. Fugler har så vært budbringere til meg for andre dimensjoner som på en måte blir mitt «sjelens speil» fra gruppesjelen.

Endelig skjønner hodet og menneske – meg – Inger; hva , hvordan og hvorfor.  …. og da er det straks enda mer spennende, selv om det til tider har vært en «ensom» reise – uten å kunne forklare med ord – men en inderlig telepatisk følelse som har vært vanskelig å bevise – helt til NÅ 🙂

Telepati med fugler – gruppebevissthet, de som lever i frihetens dimensjon. Fuglene har i 20 år gitt meg svært god veiledning og jeg kjenner mine guider/engler kommer igjennom via fuglenes energi – da de klarer å holde en gruppebevissthet og la lyskodene kommuniserer via øyene som «portaler».

www.Telepathic.Contact