Livsglede

Livsglede og livskraft

Hva er livsglede for deg og hva er livsglede for meg? Det skulle være så enkelt å svare på, denne gleden som er så selvfølgelig men vanskelig å forklare. Gle- den over å leve eller den generelle gleden i livet. Hvordan kan en måle livs- glede og hvordan henger det sammen med livskraft?

Ja det er mange spørsmål her i livet om hva som påvirker meg og hva som li- vet daglig viser meg. Stoppe opp og la seg huske tilbake og kjenne hvilken kraft det er, i å gjøre noen gøy, noe som genererer en kraftkilde i meg . En kraft som gjør at jeg glemmer å spise og ta pauser. Denne indre gleden som driver meg fremover og som kan stige og synke i energiske svingninger. Er denne livsgleden forbundet med hverdagens gjøremål eller er det en følelse som kommer mer frem når en har de magiske øyeblikkene.

Denne livgivende drivkraften som for mange kan komme når de er trygge og fornøyde, da de kan sitte i grupper og nyte fellesskapet. Denne drivkraften som for andre blir mer følbar når en får være alene, frigjøre seg fra samfun- nets regler og normer. Det er som gleden aktiveres utifra hvilken sjelstone jeg har og hvilke sjelstempo som er naturlig.

Det er som min kropp har en egen rytme som lettere får meg til å danse, uten dansepartner. Likevel er det utrolig morsomt å virkelig kunne synge, spille og danse i takt med andre, kortere perioder av gangen. Der noen vil leve i gruppe og/eller arbeide i grupper er det andre som finner gleden i et mer individuelt basert levesett.

Hva motiverer deg?

Hva gir deg glede?
Hva er gode øyeblikk for deg?
Hvilke behov har du og
hvordan henger dette sammen med den omgangskretsen du ferdes i.

Ja dette er ulike spørsmål jeg ikke kan svare på for andre en meg selv. Det prøves via denne boken å henvise til noe av det som driver meg selv fremover på min reise til optimal glede og livgivende harmoni. Jeg håper du kan inspi- rere til å tenke over hva som gir deg optimal glede og harmoni.

For meg selv er det tydelig at livsgleden og livskraften på en måte «forsvin- ner» i perioder jeg holder meg selv «tilbake» og prøver å leve opp til andre forventinger. I de perioder jeg har fokus på egenkraft og egenkjærlighet ja da bobler det nesten over i det indre. Jo mer jeg gir meg selv lov til å stråle i min egenart, jo mer bliss og engasjement får jeg for å skape en gledelig hverdag.

Poenget mitt er å vite hvor energikilden aktiveres og hvordan en bevisst kan bruke dette i hverdagen. Det er alltid gjøremål, rutiner og forutsetninger som må gjøres her i livet. Men det er en fordel å vite hvordan en skal kunne skape seg en balanse og vite hvordan en «fyller på» sin livskraft. Det er jo som en bil som trenger bensin for å prestere bra og vi lærer der fort at det er lurt å fylle opp tanken før den går tom.

Inger Holyheart,
fra boken Sjelen Kaller