Mandala

Intensjoner kan tegnes i mandala og lages som kort. Jeg har laget flere slike opp igjennom årene og er forbløffet hovr virkninsfulle de er. her er to eksempler fra 2015 som virkelig viste med kraften i det kreative og manifestering – fokus.

Ellers er det flere som er tegnet og andre som er laget digitalt, den midterste nederst er laget ut i fra naturfoto , power gateway 🙂