Sjelskoder, aktivering

Vi har alle vår historie og historier lagret i vårt DNA og i våre celler. Det kan være fra dette livet eller tidligere liv ( og parallelle…) Tiden vi nå lever i har unike energifrekvenser som virkelig kan hjelpe deg å aktivere din glemte kunnskap, dine fortrengte erfaringer eller aktivere sjelspotensiale. Du bestemmer og skaper utifra det fokus du har i nåtiden, men det kan være forstyrrelser og muligheter som ligger latent inni din egen matrix. 

Jeg kobler opp på et høyere energiplan og kan «oversette» den informasjonen – de kodene som kommer og laste dem ned og overføre dette til et visuelt bilde med sine energikoder . Under er en del eksempler fra de siste årenes arbeid med spirituell support / spirituell healing.

Her ligger noen eksempler og du kan bruke intuisjonen og se hvor du ledes …. og / eller du kan bruke dette som inspirasjon til å tenge din egen aktivering fra de indre sjels-lyskoder. Det er lov å prøve:)