Paradokser

Livet har vist meg at mye kan motsatt av det jeg tror – føler og lever. Det er som livet speiler de områder som trigger for å gi deg kodene til evolusjon. Jeg lærte tidlig at jeg kunne bli «sinna» og irritert på områder jeg ikke likte og som jeg senere måtte «trenge Igjennom».

For å kunne frigjøre seg selv og det som er sitt trosystem – så må en ofte snu en del på hodet og se i et annet perspektiv. Jeg har trigget mange i livet og spesielt med tanke på alle spørsmålene jeg har stilt. Og jeg fikk latterkrampe når jeg fant den gamle russeavisen og så hvilken tekst det var under bildet mitt. «…Hun er klassens fantasifulle og likeglade vims, som ikke setter lærerne i en maktposisjon, men får dem heller til å føle seg hjelpeløse….» Jeg har ikke vært ute etter konflikter, men jeg har stilt spørsmål med de fleste sannheter – og da spesielt de andre har bestemt er riktige.. 🙂

MYE livserfaring og spennende forskning på astrologiens sykluser har vist meg at MYE skjer når sterke energier er i opposisjon til sitt natal «blueprint». Jeg elsker å sette ting i ulike perspektiver og elsker å snu ting på «hodet».

Så her er noen paradokser i form av bilder og tekster – hva som trigger eller gir deg mening – ja det bestemmer du !

Et av min store paradokser er at jeg blir mest provosert av der mine livstema nøkler ligger. Og jeg må ofte manifestere dette i å produsere noe i det fysiske før jeg klarer å SE det store bilde. Jeg har hele livet sett, levd og diskutert allverdens perspektiver – på det meste. Det har derfor vært mye selvironi i livet mitt …. som f.eks vist i bildet under. Mission; Høyere Perspektiv – provosert av andres ovenfra og ned blikk …. LOL .;)