Indre harmoni

Det er ulike perspektiv og følelser i forhold til harmoni.  Det er harmoni og disharmoni i musikk, kunst, samspill og i teamwork m.m….  Jeg legger her mest vekt på  personlig  indre og ytre harmoni som kan være din egen super magiske guide.  Om du sier ting høyt vil du kunne føle i din kropp/ indre harmoni om det føles behagelig eller om det føles mer «tvilsomt».

Jeg har alltid følt en disharmoni når folk sier noe som ikke resonnerer med deres sjel og høyere selv.  Dette er ikke nødvendigvis bevisst, men jeg har brukt store deler av livet mitt og lurt på hvorfor jeg mange ganger har følt det ubehagelig når folk  prøver å overbeviser meg  om noe.  Denne evnen min har lært meg til å lytte enda mer, men da også lyttet for mye til sjeleplan, så jeg har måtte lære meg å skille dette og balanserer det til ulike settinger.

Jeg er på en måte født med åpen kontakt til høyere selv og har alltid snakket til folk på sjeleplan, dette skjønte jeg først konsekvensene av i godt voksen alder. Det er og har vært en lettelse og oppdage, da jeg synes  det var vanskelig å stole på andre, da det jeg hørte ikke stemte med de de sa høyt og utførte i praksis. Dette gjorde jo igjen at mitt livsverk innenfor ledelse ble  «walk the talk» og autentisk lederskap.

Jeg har måtte forske mye for å forstå, bli bevisst og lære meg terminologien og de energimessige konsekvenser.  Det er nå spennende når jeg klarer å kombinerer både det spirituelle, psykologiske og vitenskapelige fokus. Denne kompetansen gjør meg glad og sjelen synger i treenighetens harmoni. Det er som jeg endelig skjønner hele livet mitt og kan begynne et nytt kapittel  både privat, sosialt og i næringslivet.

5/5 -2020  I AM