Sjelens speil kort

Velkommen til å føle inn lyset og fargene, kjenn/føl gjerne etter i kroppen når du leser teksten. Du inviteres til å sanse inn og føle om det gir deg en indre varme. Føler du at det trigger deg, så kan du velge å bryte igjennom det, oppdage nye perspektiv eller heale ditt indre. Husk; Det er alltid ditt valg!