GeneKeys

Her ligger noen Shadow (human/ego) genekeys kort, her ligger noen Gift (soul) Genekeys kort og her ligger noen Siddhi (source/oneness) GeneKeys kort.

Du kan selv få din gratis profil og finne dine «tall» på hovedsiden til GeneKeys www.genekeys.com

Som en del av min selv-aktivering begynte jeg også å bruke Human design og fant gode ressurser på websiden Unlock your design, der de kombinerer flere «system». Under viser jeg arketyper satt inn i min genekeys profil, og det er slik jeg selv skaper min oversikt over mitt indre potensiale og fokus området.

Det begynte i 2015 og har vært en reise på mange år og idag har jeg vært innom både Genekeys, Human Design og til slutt Cosmic Human Design ! Og det var i den siste jeg virkelig fant mitt indre sanne jeg, det klikke på plass i kroppen og wow for en dyp forståelse og transformasjon. Jeg gikk fra en 3/6 til 6/2 profil og alt annet av key18/17 og key39/38 ble endelig klekket ut og kom frem fra «skyggene».