GeneKeys

Her ligger noen Shadow (human/ego) genekeys kort, her ligger noen Gift (soul) Genekeys kort og her ligger noen Siddhi (source/oneness) GeneKeys kort.

Jeg begynte å bruke / dekode  Genekeys i 2015 og det har vært en viktig ressurs i mine spirituelle utvikling. Jeg elsker systemer som viser en veien til å dekode, aktivere og reprogrammere mine gener . Med min egen profil i bunnen satt jeg igang å lage bilder med tekst fra boken slik at jeg kunne fokuserer energien i denne spennende fordypningen og aktiveringen. Oversiktien i bildet viser mine hovedtall i profilen.

Du kan selv få din gratis profil og finne dine «tall» på hovedsiden til GeneKeys www.genekeys.com

Som en del av senere del av min selv-aktivering begynte jeg også å bruke Human design og fant gode ressurser på websiden Unlock your design, der de kombinerer flere «system». Under viser jeg arketyper satt inn i min genekeys profil, og det er slik jeg selv skaper min oversikt over mitt indre potensiale og fokus området.