Spirituell frihet

Spirit=livsenergi
Spirituell frihet = aktivere og tillate livglede, livsenergi og livkraften til å flyte fritt i sin kropp.
Danse av glede for å kjenner indre drivkraft og frigjøre blokkeringer.
Synge av glede for å feire sin indre naturlige kraft.
Le av hverdagens naturlige humor og muligheter.

Det er en iboende kraft i oss, en indre glede, harmoni og dragning mot å frigjøre endofiner. Glede skaper indre frihet til å la seg heale = føle seg hel/fri til å være glad i seg selv og sin unike sjelereise.

For meg er ikke spirituell frihet avgrenset til et trosystem eller å måtte overbevise andre om hva som er rett eller galt. Spirituell frihet er å kunne la energien flyte fritt i sin kropp og sjel. Føle seg fri til å la seg glede over hverdagens magi og frihet til å begrense frykt-oppdragelsen og relasjonskontroll.

Åndsfrihet er også en del av den spirituelle frihet. Spirit og ånd kan ha samme betydning , men også ulike perspektiv på hva en definerer i slike abstrakte begrep. Mer om åndsfrihet på VilDu sine websider ; Åndsfrihet