Spirituell Healer og Mentor


Vi er alle preget av vårt livssyn, læringssyn og et samfunnssyn med sine verdier og normer. Denne siden er en liten klargjøring på hva jeg legger i begrepet spirituell healing og hvordan jeg ser på dette som en naturlig del av hverdagen. Spirituell Healing er for meg samspillet mellom det personlige, sjelen og det spirituelle i oss. Bevisstgjøring av hva som foregår i det indre sjelsliv, hvor smertene kommer fra, hva vi tror på og hvordan livet har påvirket vårt følelsesliv.  

Min spirituelle kunst, ulike former for mandala og aktiverings bilder brukes bevisst i den spirituell healing. Symbolikken i bildene og tekstene kan stimulere og trigge til frigjøring av det underbevisste.  Spirituell healing går kort fortalt inn på det emosjonelle plan, et hjelpemiddel i spirituelle kriser og følelsesmessige blokkeringer.

Det er ingen hokkus pokkus trylleformel her og det kreves at  folk er klar både på det personlige og på sjeleplan. Det kan være blokkeringer i form av det en tror er riktig, da vi ubevisst kan ha arvet andre trosystem eller lagt makten i hva andre mener om sin egne følelser eller situasjon. Det legges et ansvar på den som ønsker spirituell healing, da det er eget ønske og egne behov som er viktigst.

Jeg legger derfor mest tilrette for å kunne svare, spørrende veileder og være mer spirituell mentor. Det blir mer som en hånd å holde i, en samtalepartner, en guide, hvor en kan komme med eksempel eller vise fra eget liv som rollemodell. ( Derfor skrevet boken Sjelen Kaller og egen webside på det feltet)

Dette er en litt annen vinkling en de som mer fokuserer på healing av den fysiske kroppen.  Jeg har flere ganger prøvd å ha fokus på mer «vanlig healing» ( les; fikse fysiske /kroppslige blokkeringer….) men det er ikke min hovedoppgave i dette livet. Jeg ser at de fysiske «skadene» / plagene fort kan komme tilbake om det ikke forløses på et følelsesmessig plan.

Hvordan påvirkes du av din egne følelser?
Hvordan nærer du deg selv og dine følelser?
Hva gjør deg trygg og påvirker dine gode følelser?
Hvordan bidrar du til å fremme andres gode følelser?

Min egen erfaring inne selvinnsikt og selvobservasjon er viktig brikke og en stor fordel når jeg skal hjelpe andre. Det er forståelsen  av  hvor lett det kan være å gi råd, mens det  ofte kan være utfordrende å erkjenne det en føler er riktig/viktig i sitt indre.

Heldigvis ser jeg en utrolig samfunnsutvikling og det er ikke lenger så vanskelig å fronte det en selv opplever, føler og ser med sin spirituelle intelligens. Jeg  tiltrekker meg derfor folk som ofte prøver å bryte igjennom tradisjoner, forventninger og andres krav. Jeg tiltrekker meg de som er ledere, healere og de som ønsker å påvirke i en mer hjertelig følelse, via highermind som jeg mener finnes i hjerte energien.  

Sjelen og Divine Intelligens / spirituell lysenergi er en mektig kraft og det kan derfor føre til at en del «frykter sitt lys» og sin personlige kraft. Jeg er her for å vise deg at det ikke trenger å være sant,  om vi balanserer vår energi, og vet hva som ligger i din livsplan og hvordan dit livsmål ønsker å realiseres seg.

Jeg har siden 2015 studert og brukt Genekeys som et hjelpemiddel i forhold til å lukke opp min livsplan og aktivere mine koder i mitt DNA. I forbindelse med astrologien har dette også vist meg noe om min «Chiron-healer» . Jeg har også koblet inn Human Design og det er forundring og glede jeg ser hvorfor mitt VilDu? firmanavn og mitt forskerfokus har sine røtter i mitt indre. Under som vist i 63 og flere kan sees ; GeneKeys bildene og på GenKeysweb  GenKeys 63 – Gate 63.

Spirituell Healer.
Astrologien viser meg igjen noen  koder, har Chiron retro 9 (og 10) hus i fiskene… og det viser meg også hvorfor jeg alltid blir ledet til Spirituell healing og er opptatt av høyere perspektiver. Dette viser meg også hvorfor jeg er så opptatt av Åndsfrihet, og   hva tror vi på og hva er sannhet for hvem?   Med Sol, Neptun og merkur i skorpionen er jeg jo også snekret sammen for å dykke dypt ned i det underbeviste og skyggearbeid er svært naturlig for meg.

… og jeg måtte gjøre min egen jobb også – måtte gå til bunns til gamle minner på cellenivå … og JA det kjennes når en setter sine intensjoner – og det skal forløses på mange nivå … HIHA! 😉

Etter mange tiår meg selvoppdagelser har jeg jo også måtte innrømme at det er spirituell healing jeg er best på. Det har vært en naturlig prosess  å være den som «stepper inn»/healer folk i spirituelle og følelsesmessige kriser. Dette har aldri vært et bevisst mål for meg, men jeg har måtte oppleve, erfare og huske at dette er min spesialitet.

Jeg har fått utallige beskjeder om at jeg er kjent for «Spirituell healing»  i «de universelle sfærer», men jeg har prøvd alle kunstens regler for å slippe dette område, da det har vært så vanskelig å forklare hva som skjer.  Men med  15 års erfaring som bevisst  mediator og mye healingskompetanse – må jeg innse og godta at det ofte er folk som blir ledet og tiltrukket av akkurat min kompetanse innenfor område «spirituelle kriser» .

Jeg vet at jeg jobber best og er mest effektivt i overganger, endringstider og krisesituasjoner ( har et grand cross i hosroskopet som også viser dette).  Det er sjelden jeg hjelper folk over lengre tidsperioder, men det kan også skje om jeg da er som en Spirituell Mentor for andre healere/ledere som ønsker aktivering/kobles opp på nytt nivå (oppgraderes).

Inger AM Holyheart, Spirituell Healer og Mentor
www.SjelenKaller.no