EGO -trigger

Spirituell healing og frigjøring handler ofte om å bli bevisst hva som påvirker. Hva trigges du av og hva gjør deg glad ?

Min sjelsreise er å bli bevisst de ulike rollene til ego, sjel og sinn. Vi har noen drivkrefter i oss som sikrer fremdrift og «overlevelse». Jeg begynt tidlig å skrive EGO under alle barndomsbildene og har virkelig kjent på tematikken i dette livet. Jeg har som en del v min livsoppgave tiltrukket meg folk med mye løve drivkraft og «store Ego drivkrefter». Vi har alle verdifulle ego egenskaper og vi vil  og skal vel alltid ha et forhold til vårt kjære ego.

Det er mest når dette «Egoet» med sin mentale kraft står «i veien for» å tore tone ned denne «rollen» for så å åpne det innerste og ville fusjoneres med sitt hjertelys og sjelens lys. Jeg har skrevet og  veiledet en del i dette temaet og glemmer aldri da jeg  selv opplevde Ego-død og senere «innviet mitt ego» til et divine ego og sendte det på retreat  til India…:)

Dette var en symbolikk for meg og for å si takk for all god egohjelp, men også en handling/bevisstgjøring for å si at det er mye gøy i å gjøre hverandre gode og respektere vår ulike storheter. Det er tid for et hjertelig samarbeide i et høyere perspektiv – der vi er bevisst egoet rolle og kan le med sitt kjære indre barn..

Min gruppe energi og min sjelsenergi er forbundet med «regnbuebevissthet» / white rytmic mirror og har ALLTID vært  i bevegelse for å speile og bli speilet av indre og ytre ego tendenser /væremåter.  Som en del av dette legger jeg ut noen bilder, og du kan jo selv kjenne i egen reaksjon om dette trigger ditt ego eller ikke   Du velger selv og tar ansvar for dine egne reaksjoner- følelser.

De siste årene har det også kommet et nytt fokusområde; Spirituelt Ego! …. og dette har jeg både kjent på og fått erfare i en del sammenheng. Igjen ingen feil eller fordømmelse; mer en oppdagelse på veien vi stadig rykker «fremover».

NB!  et lite tips; husk å ikke sende dine reaksjoner / følelser mot de/det som trigger …. det kommer ofte dobbelt tilbake ….via ditt sjele-karma/konsekvens speil.... 

www.EgoTrigger.com 🙂