Til Barn

Bilder og inspirasjon til barn og evt foreldre. Det legges opp til undring og stimulerer sin fantasi for en kreativt innspill i hverdagen.

Barns spirituelle intelligens ( SIQ) og utvikling, var mitt interessefelt siden 2006.

Jeg arbeidet målrettet innen Barns spiritualitet fagfeltet og hadde temaet på ulike barnehagekurs. Jeg skrev oppgave om Barns Åndsfrihet i 2008 som en del av mitt masterstudie.

MEN … jeg gikk på en «mur» av motstand og det er som min egen spirituelle utvikling ….. det er lett å si at vi har åndsfrihet og tankefrihet … men i hverdagens virkelighet opplevdes det ikke helt slik….

Åndsfrihe~frihet rett til å hevde egne meninger offentlig selv om de går på tvers av makthavernes interesser, jf *ytringsfrihet (bokmålsordboka)

Åndsfrihet er i følge nettstedet Wikipedia et samlebegrep som omfatter flere sentrale menneskerettigheter. De kategoriene man vanligvis regner under åndsfriheten er ytringsfrihet, religionsfrihet, informasjonsfrihet og tankefrihet.

Det er en artikkel om «DE NYE BARNA, BÆRERE AV DEN NYE TIDS INTELLIGENS» på websidene til Åse Steinsland.